Links

www.minocw.nl/leerplicht
Onderdeel van de website van het ministerie van OC&W met informatie over wet- en regelgeving op het gebied van leerplicht, antwoord op de meest gestelde vragen over leerplicht en nieuws en persberichten.

Algemene site van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap en met betrekking tot onderwijs

Verwante dossiers

Onderdeel van de website van het ministerie van OC&W met informatie over wet- en regelgeving op het gebied van het primair onderwijs, antwoord op de meest gestelde vragen over primair onderwijs,nieuws en persberichten.

Onderdeel van de website van het ministerie van OC&W met informatie over wet- en regelgeving op het gebied van speciaal onderwijs, antwoord op de meest gestelde vragen over speciaal onderwijs, nieuws en persberichten.

Onderdeel van de website van het ministerie van OC&W met informatie over wet- en regelgeving op het gebied van voortgezet onderwijs, antwoord op de meest gestelde vragen over voortgezet onderwijs, nieuws en persberichten.

Onderdeel van de website van het ministerie van OC&W met informatie over wet- en regelgeving op het gebied van het beroepsonderwijs, antwoord op de meest gestelde vragen over beroepsonderwijs en nieuws en persberichten.


www.voortijdigschoolverlaten.nl
Site van het ministerie van OCW waarop alle mogelijke informatie over voortijdig schoolverlaten bij elkaar gebracht wordt. Veel belang wordt gehecht aan het verzamelen van ervaringen uit de praktijk.

Onderwijs.pagina.nl
Uitgebreide zoekmachine als geselecteerde onderwijsdochter van 'startpagina.nl' met tal van nuttige en interessante links naar onderwijs(achtige) sites.

www.cwinet.nl
Website van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Met informatie over het CWI en vraag en aanbod van personeel. Verder een aparte pagina voorschoolverlaters.

www.jeugdinformatie.nl
Jeugdinformatie gelinkt - website met meer dan 200 links van belang voor de jeugdzorg. Er zijn links naar de jeugdbescherming, jeugdhulpverlening, jeugd en ggz, preventieve jeugdzorg, jeugd- en jongerenwerk en opvoedings ondersteuning.

www.jeugdzorg.nl
E-zine over jeugdzorg met nieuws(-archief), publicaties, agenda, woordenboek en adressen.

www.lcoj.nl
Website van het Landelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg met nieuws over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in de onderwijszorgstructuur

www.ingrado.nl
Website van Ingrado, vereniging voor leerplicht en RMC. Op deze site is algemene informatie met betrekking tot de leerplicht en RMC-functie te vinden en specifieke informatie voor leden van Ingrado.

www.dji.nl
Onderdeel van de site van de Dienst JustitiŽle Inrichtingen. In de justitiŽle jeugdinrichtingen verblijven jeugdigen van 12 tot 18 jaar. De site geeft informatie over wetgeving, scholing en trainingsprogramma's en terugkeer in de maatschappij.

www.ziezon.nl
Ziezon is een netwerk dat ontstond in 2000 en staat voor landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs. Sinds 2000 heeft Ziezon zich ontwikkeld tot een breed netwerk. Diverse belangenorganisaties en experts in het veld van ziektebeelden zijn zich gaan verbinden met Ziezon. Zo ontstond een netwerk met het aanzien van het knooppunt van alles wat te maken heeft met ziek zijn en onderwijs.

www.zios.nl
In 2007 hebben alle scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroeps-onderwijs een Zorgadviesteam, kortweg ZAT, van hoge kwaliteit. Dat moet het resultaat zijn van het project Zorg in en om School (ZioS). Jongeren krijgen daarmee een vangnet binnen hun eigen vertrouwde schoolomgeving. Zorg in en om School is een project dat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgevoerd door APS en LCOJ WSNS Plus en BvE-Raad. Zorg in en om School is een van de thema's van Operatie Jong.

www.colo.nl
Colo is de vereniging van de 18 kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven die elk bedrijfstakgewijs georganiseerd zijn. De kenniscentra vormen de schakels tussen het onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven. Ze ontwikkelen kwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van deze leerbedrijven. De kenniscentra zorgen samen met de onderwijsinstellingen voor voldoende instroom van nieuw en gekwalificeerd talent in de diverse bedrijfstakken. De kenniscentra willen samen met sociale partners, leerbedrijven, onderwijs en overheid bijdragen aan goed en aantrekkelijk beroepsonderwijs.

www.onderwijsconsulenten.nl
Bemiddeling en advies voor ouder(s)/verzorger(s) en scholen bij plaatsing van kinderen op een geschikte school met de juiste zorg als bemiddeling van het samenwerkingsverband/REC niet tot resultaat leidt.

www.onderwijsnummer.nl
informatie over de Wet Onderwijsnummer en informatie over de invoering ervan bedoeld voor de onderwijsinstellingen ťn (ouders van) leerlingen in het voortgezet onderwijs.

www.vmboplein.nl
Algemene informatie voor scholieren en ouders, schoolleiders en docenten over het Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs, artikelen en publicaties, relevante wet- en regelgeving, projecten, methoden, toetsing, examinering en didactiek.

www.beleven.org/feesten
Website waarop alle feesten, vieringen, rituelen en gebruiken van verschillende culturen te vinden zijn.