Invoering kwalificatieplicht in leerplichtwet

Te veel jongeren verlaten nog steeds voortijdig hun school en begeven zich op de arbeidsmarkt zonder startkwalificatie. Om de schooluitval in de leeftijdsgroep16 tot 18 jaar terug te dringen wordt in de Leerplichtwet 1969 de kwalificatieplicht tot de 18e verjaardag ingevoerd.

Ongewijzigd in de leerplichtwet blijft dat jongeren tot en met het schooljaar waarin zij 16 worden volledig leerplichtig zijn. Dat wil zeggen dat zij alle 5 de dagen van een schoolweek de school cq onderwijsinstelling moeten bezoeken.

De kwalificatieplicht houdt in dat alle jongeren tot hun 18e verjaardag leerplichtig zijn, tenzij de jongere een startkwalificatie heeft.

Een startkwalificatie is een havo- of een vwo-diploma, of een MBO-diploma op niveau 2. De kwalificatieplicht betekent niet dat deze leerlingen altijd 5 dagen in de schoolbanken moeten zitten. Het is ook mogelijk om met combinatie van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, bijvoorbeeld via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het MBO.

Leerplichtambtenaren zullen met ingang van schooljaar 2007 – 2008 hierop toezien.


Met de invoering van deze kwalificerende leerplicht wordt verwacht dat landelijk 19.000 extra leerlingen een mbo2-, havo-, of vwo-diploma (de zogenoemde startkwalificatie) zullen behalen.

Aan het begin van dit schooljaar 2007/2008 start een publiekscampagne, vooral gericht op jongeren, onder het motto “Je moet verder leren dan je neus lang is”.

Voor meer informatie zie de website: www.jemoetverderleren.nl

Jij moet verder leren dan je neus lang is